VYLADENIE

Zo svojho stredu, vyrovnaného postoja a vnútorného pokoja, robím najlepšie rozhodnutia. Môj kanál prepojenia s intuíciou je aktívny. Prijímam najkvalitnejšie vnemy a informácie.

Presne viem, kedy treba zasiahnuť, kedy sa treba vyjadriť. Kedy naopak iba pozorovať a nechať situáciu plynúť. Kedy sa iba odovzdať a byť súčasťou prúdu. Vedomou súčasťou prúdu. Tou, ktorá vie, že nekonanie a pokoj sú rovnako cenné ako aktivita.

Svojím pokojom prirodzene vplývam na okolie a ladím všetko na vyššie vibrácie.

Ako TVORCA si  som vedomá/ý svojej sily a zodpovednosti. Vyberám si, kam smerujem to najcennejšie čo mám – moju pozornosť. Dá sa to prirovnať k rádiu – načo sa ladím, to počúvam. Prenesene – čím sa vo svojej mysli zaoberám, o čom hovorím = to mi realita premieta, to zažívam, to rastie.

Ak chceš uchopiť kormidlo svojho života a zažívať stav vnútorného vyrovnania, môžem ti pomôcť s vyladením.

VYLADENIE

„Buď tou ZMENOU, ktorú si praješ vidieť a zažívať vo svojom okolí.“

Viac o TERAPII
Section 2
Viac o TERAPII

Stretnutie VYLADENIE je o rozhovore a následnej terapii cez dotyk tela. Terapeutické dotyky vychádzajú z kraniosakrálnej alebo Access Bars terapie.

Zároveň cez most, ktorý vytvorím svojím naladením, prúdi čistá energia Zdroja.

Vysoká svetelná  vibrácia prečistí a uvoľní, čo doslúžilo.

Zharmonizuje pokrivené.

Nastolí vnútorný pokoj a naštartuje procesy sebaliečenia.

Ako pomocné prostriedky môžu byť použité vydymovadlá, esencie Young Living, polodrahokamy, tibetské misky a Andary.

Trvanie stretnutia je 1,5 až 3 hodiny.

VYLADENIE môže mať tiež podobu stretnutia v prírode, kedy sprievodcovstvo k hlbšiemu prepojeniu so sebou podporí aj prirodzená ladička harmonických vibrácií = lúka a les.

Výber formy stretnutia – vonku, alebo vo vnútornom priestore – je na našej vzájomnej dohode.

Cena za sprevádzanie k osobnému naladeniu na harmonický stred je 70-100 Eur. Odvíja sa od môjho energetického vkladu do stretnutia. Sumu vždy vnímam ako harmonické vyrovnanie vydanej energie v súlade s najvyššími vesmírnymi zákonmi.

Cenník

VYLADENIE
70-100,- Eur/ 90-180 min.

Menu