O mne

Volám sa Martina a prevádzam rôzne druhy masážnych techník a terapií s podporou prírodných prostriedkov, olejov, kameňov, zvukov a esencií.

Vnímam človeka ako viacrozmernú bytosť, ktorá je spojením tela, rozumu, duše a Ducha. Jednotlivé časti sú navzájom prepojené a vylaďovanie prebieha vždy na viacerých úrovniach.

V závislosti od typu vybranej masáže či terapie si po návšteve u mňa odnesiete nielen zrelaxované telo, ale aj odpočinutú a vyjasnenú myseľ a zharmonizovaný celkový stav. 

O mne
Vzdelanie
Vzdelanie

Som presvedčená, že múdrosť pramení najmä z prežitého poznania. Je to výsledok procesu vnútorného zrenia, ktoré je na základe vedomostí a skúseností aj súladne žité. Keď ste vnímavý a stretnete človeka, VIETE, či to čo hovorí má uchopené, alebo len niečo predstiera. Napriek tomu uvádzam informácie o vzdelaní a mojej ceste. Vnímam to ako možnosť urobiť si obraz o tom, čo ma formovalo a možno bude niečo z toho podnetné aj pre Vás.

  • Hotelová akadémia Piešťany, VOŠ Manažment hotelov a cestovných kancelárií, ISCED 5B
  • UKF Nitra, Filozofická fakulta, Kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, ISCED 5A
Vzdelanie v oblasti práce s telom, v masážach a terapiách
Vzdelanie v oblasti práce s telom, v masážach a terapiách
Ďalšie zdroje vzdelania a inšpirácie
Ďalšie zdroje vzdelania a inšpirácie
Menu