O mne

Volám sa Martina a vnímam človeka ako viacrozmernú bytosť, ktorá je spojením tela, rozumu, duše a Ducha. Jednotlivé časti sú navzájom prepojené a vylaďovanie prebieha vždy na viacerých úrovniach.

Prostredníctvom terapie alebo masáže Vás môžem sprevádzať bližšie k Vášmu vlastnému stredu.

V závislosti od typu vybranej terapie či masáže si po návšteve u mňa odnesiete zharmonizovaný celkový stav, odpočinutú myseľ a zrelaxované telo.

Pracujem najmä energeticky a s podporou prírodných prostriedkov ako sú oleje, kamene, Andary, esencie a zvuk.

O mne
Vzdelanie
Vzdelanie

Som presvedčená, že múdrosť pramení najmä z prežitého poznania. Je to výsledok procesu vnútorného zrenia, ktoré je na základe vedomostí a skúseností aj súladne žité. Keď ste vnímavý a stretnete človeka, VIETE, či to čo hovorí má uchopené, alebo len niečo predstiera. Napriek tomu uvádzam informácie o vzdelaní a mojej ceste. Vnímam to ako možnosť urobiť si obraz o tom, čo ma formovalo a možno bude niečo z toho podnetné aj pre Vás.

  • Hotelová akadémia Piešťany, VOŠ Manažment hotelov a cestovných kancelárií, ISCED 5B
  • UKF Nitra, Filozofická fakulta, Kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, ISCED 5A
Vzdelanie v oblasti práce s telom, v masážach a terapiách
Vzdelanie v oblasti práce s telom, v masážach a terapiách
Ďalšie zdroje vzdelania a inšpirácie
Ďalšie zdroje vzdelania a inšpirácie
Menu