Kraniosakrálna terapia

Predstavuje súbor jemných dotykov na tele za účelom harmonizácie kraniosakrálneho systému. Kraniosakrálny systém (cranium = lebka, sacrum = krížová kosť) je vnímaný ako pulzácia mozgovomiechovej tekutiny medzi lebkou a krížovou kosťou. Mozgovomiechová tekutina vyživuje, detoxikuje a ochraňuje centrálnu nervovú sústavu.

Tento rytmus, nazývaný aj „primárne dýchanie“  alebo „dych života“ je podobný dýchaciemu či srdcovému rytmu, napriek tomu je úplne samostatný. Objavuje sa ako prvý a po smrti ako posledný zaniká. Hlava sa pri ňom mierne rozširuje a zužuje, chrbtica sa predlžuje a skracuje. Toto sa deje približne v 6-12 cykloch za minútu.

V čom spočíva PODSTATA ?
Section 2
V čom spočíva PODSTATA ?

Podstatou terapie sú ľahké dotyky s tlakom neprevyšujúcim 5 gramov. Od nôh až k hlave, vrátane trupu a lebky. Terapia je nebolestivá, klient je oblečený. Prináša hlboké emocionálne aj fyzické uvoľnenie, posilňuje imunitný systém, aktivuje samoozdravujúce telové procesy.  Je vhodná pre ľudí s migrénou, neurologickými problémami, depresiami. Výborne doplňuje poúrazovú a pooperačnú rekonvalescenciu, či popôrodnú starostlivosť u malých detí.

AKO to funguje ?
Section 2
AKO to funguje ?

Počas kraniosakrálnej terapie načúvam Vášmu telu, vnímam pulzáciu mozgovomiechovej tekutiny a jej odchýlky. Svojím nestranným postojom a sústredenou prítomnosťou nabádam Vaše telo k dôvere vo vlastné sily a láskavo ho podporujem v potrebných zmenách. Keďže pracujem aj energeticky, podľa aktuálnej potreby sa zároveň deje hlboké uvoľnenie starých programov a blokov a nastoľuje sa rovnováha na úrovni duše aj tela.

Trvanie terapie je v rozmedzí 30 až 60 minút. Rada pracujem efektívne, preto narábam s približným časovým úsekom. Doba trvania terapie nemá vplyv na cenu.

Kranio v mojom prevedení je transformačnou harmonizáciou celej bytosti

Cenník

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA
Vstupná konzultácia
+ 30-60 min. ošetrenie /50,- Eur
Ošetrenie: 30-60 min. / 35,- Eur

Menu