Access Bars

ACCESS BARS® je jedna z metód Access Consciousness®. Je to terapia zameraná na jemné dotykové ošetrenie 32 bodov na hlave, čím sa spúšťa  hlboká relaxácia, „čistenie“ doteraz nadobudnutých postojov, myšlienok a emócií a otvorenie vedomia.

„Aké by to bolo, keby ste si dovolili byť takým, akým ste si doposiaľ mysleli, že nie je možné byť?“

Tieto slová zakladateľa Access Bars® Garyho Douglasa  charakterizujú zámer terapie – hlboké uvoľnenie na viacerých úrovniach a vyčistenie mysle ako regulačného systému nášho života.

Viac o Access Bars®
Section 2
Viac o Access Bars®

Pri aktivácii Barsov sa 30 až 60 minút jemne dotýkam Vašej hlavy na bodoch súvisiacich so všetkými oblasťami života, od vzťahov, cez komunikáciu, peniaze, kreativitu, starnutie, hlboké uvoľnenie a liečenie.

Je to niečo ako počítačová banka všetkých našich myšlienok, pocitov, emócií, postojov a presvedčení, ktoré si počas nášho života vytvoríme a ktoré v nás zostávajú uložené bez ohľadu nato, či nám slúžia ku prospechu, alebo nás brzdia. Pri terapii sa správnou kombináciou bodov rozprúdi ich energia a všetko nepotrebné pre náš život a najvyšší prospech sa vymaže, ako keď sa stlačí DELETE na počítači.

Vytvorí sa priestor pre nové nazeranie na svet a dochádza ku zmenám vo všetkých oblastiach života. Harmonizuje sa stav tela, duše a mysle podľa Vašich vnútorných priorít.

Limitovaná myseľ nám nedovoľuje existovať v plnom vedomí, zatiaľ čo aktiváciou Barsov môžeme dosiahnuť kontinuálnu bdelosť a schopnosť byť prítomný v každom momente svojho života bez hodnotenia samých seba alebo druhých.  Súčasne sme pri otvorenom vedomí  schopní vidieť viac možností, mať väčší výber a viesť lepší a naplnenejší  život.

Účinky Access Bars®
Section 2
Účinky Access Bars®
  • upokojenie myšlienok
  • odbúranie únavy a vyčerpanosti, zvýšenie životnej energie
  • priaznivý vplyv na psychické ťažkosti, depresie, úzkosti, strachy
  • naštartovanie samoliečiacich procesov v tele
  • zníženie hyperaktivity u detí
  • celkový rozvoj osobnosti na úrovni psychickej aj fyzickej
AKO dlho trvá účinok a pre KOHO je určená Access Bars®?
Section 2
AKO dlho trvá účinok a pre KOHO je určená Access Bars®?

Ako dlho trvá účinok Access Bars®?

  • pri prvom prijímaní Barsov dochádza k uvoľňovaniu zablokovanej energie a výsledok je trvalý
  • po každom ďalšom opakovaní sa efekt zvýrazňuje a dynamizuje
  • opakovanie sa v prípade záujmu odporúča o 3 týždne

Pre koho je určená terapia Access Bars®?

  • terapia je bezpečná a vhodná pre deti, dospelých, seniorov, tehotné ženy, pri autizme alebo Alzheimerovej chorobe

Trvanie terapie je v rozmedzí 30 až 60 minút. Výsledok vnímam aj energeticky a rada pracujem efektívne, preto narábam s približným časovým úsekom. Doba trvania terapie nemá vplyv na cenu.

„Najvyššia forma liečenia je uvedomenie." Gary Douglas

Cenník

ACCESS BARS® TERAPIA
40,- Eur/ 60 – 90 min.

ACCESS BARS® opakovaná terapia
25,- Eur/ 30 – 60 min.

Menu